List of Faculty

S.No Faculty List
1 Dr Abhishek Omchery
2 Dr Ajay Chopra
3 Dr Aman Sharma
4 Dr Amarendra Pandey
5 Dr Anil Agarwal
6 Dr Atul M Kochhar
7 Dr Bhupesh Taneja
8 Dr Chetna K Ghura
9 Dr Deepak Jakhar
10 Dr Dheeraj Shah
11 Dr Dilip Kachhawa
12 Dr Abhishek Omchery
13 Dr Mahima Agrawal
14 Dr Manjul Agrawal
15 Dr Monica Bambro
16 Dr Naresh Trehan
17 Dr Parul Aggarwal
18 Dr Poonam Sharma
19 Dr Ramanjit Singh
20 Dr Shifa Yadav
21 Dr Shukla Das
22 Dr Sidharth Sonthalia
23 Dr Sushruta Kathuria
24 Dr Ishmeet Kaur
25 Dr Jasleen Kaur
26 Dr Jitender Taneja
27 Dr Jyoti Bhaskar
28 Dr Jyoti Kapoor
29 Dr Kalpana Patel
30 Dr Kripa Shankar Gupta
31 Dr Lipy Gupta
32 Dr Mahima Agrawal
33 Dr Manjul Agrawal
34 Dr Monica Bambroo
35 Dr MPS Sawney
36 Dr Nayani Madarasingha
37 Dr Neelam Mohan
38 Dr Pankaj Tiwary
39 Dr Parul Aggarwal
40 Dr Pravesh Yadav
41 Dr Rahul Sharma
42 Dr Ramanjit Singh
43 Dr Ruchika Mehndiratta
44 Dr Rukmalal Sharma
45 Dr Sangeeta Varma
46 Dr Sanjay Chaturvedi
47 Dr Sarker Mahbub Shamim
48 Dr Saurabh Shah
49 Dr Shagufta Rathore
50 Dr Shifa Yadav
51 Dr Shrishti Shreshtha
52 Dr Shukla Das
53 Dr Sidharth Sonthalia
54 Dr SM Ahmed Shamim
55 Dr Smriti Shreshtha
56 Dr Sonal Bansal
57 Dr Srishti Shreshtha
58 Dr Surabhi Dayal
59 Dr Sushila Kataria
60 Dr Sushruta Kathuria
61 Dr TA Rana
62 Dr Tejinder Kaur
63 Dr Vinay Keshavmurthy
64 Dr V K Upadhyaya